Gestalttherapie Voor wie? Werkwijze Voor verwijzers De folder Links Info

Wat is Gestalttherapie?
Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie. Een therapie voor mensen die zich kwetsbaar voelen of voor mensen die (deels) zijn vastgelopen in het dagelijkse leven. Een uitgangspunt in de Gestalttherapie is dat ieder mens de mogelijkheden heeft zich te ontwikkelen, te groeien. Als iemand een probleem ervaart 'ziet' Gestalttherapie deze persoon niet als iemand die ziek is, maar als iemand die belemmeringen ervaart die zijn of haar groei blokkeren. In de Gestalttherapie word je uitgenodigd te gaan onderzoeken hoe je vastloopt en wordt gezamenlijk gekeken naar nieuwe mogelijkheden.

Stil staan bij 'wat er is'
Gestalttherapie kijkt naar wat er wel is. Veel benaderingen in de psychologie leggen het accent op gedrag dat de cliŽnt nog niet zou laten zien en dus zou moeten bijleren.
De benaderingswijze binnen de Gestalttherapie is anders. Binnen deze benadering ligt het accent op het onderzoeken van de verwachtingen, thema's en patronen van de cliŽnt die hem of haar doen vastlopen en afhouden van ander gedrag. Kortom, in de Gestalttherapie gaat niet om het af- of aanleren van bepaald gedrag, maar om het onderzoeken van de patronen die de cliŽnt weerhouden van ander gedrag.

Werken met gewaar zijn
Gestalttherapie is een ervaringsgerichte therapie. Als middel om te komen tot een verandering verkent de Gestalttherapie het gewaarzijn. Wat merk ik op? Wat ervaar ik? Wat gebeurt er om mij heen en wat doet dat met mij? Dit soort vragen helpen de cliŽnt om te komen bij zijn of haar gewaarzijn en contact te maken met zijn of haar gevoel. Meer gewaarzijn vergroot het aantal mogelijkheden om met de belemmeringen om te gaan.

Inzicht, keuze en verantwoordelijkheid
Naarmate het gewaarzijn van de cliŽnt wordt vergroot, krijgt de cliŽnt meer inzicht in het aandeel dat de cliŽnt heeft in de belemmeringen zoals deze worden ervaren. Met het verkregen inzicht krijgt de cliŽnt meer mogelijkheden zich anders op te stellen en meer vermogen om verantwoordelijkheid te nemen. Niet om verantwoordelijkheid te nemen voor zaken die zich buiten jezelf afspelen, maar verantwoordelijkheid te nemen voor de wijze waarop je reageert op de gebeurtenissen. In Gestalttherapie wordt de cliŽnt geholpen en ondersteund in het aangaan en dragen van verantwoording, zodat deze minder het idee hebt dat zaken hem of haar overkomen.

Werken vanuit het "Hier-en-Nu"
In de therapie wordt gewerkt vanuit het "hier-en-nu". Het verleden wordt alleen besproken als dit doorwerkt en van invloed is op het heden. Leven in het "hier-en-nu" is niet makkelijk. Veelal zijn we gewend vooruit te denken en het accent te leggen op wat we in de toekomst graag zouden willen.

versie 2.0 © Praktijk Zimmerman, Coaching & Gestalttherapie